Useful links 

School of Mathematical Sciences, Fudan University
Shanghai Center for Mathematical Sciences
arXiv arXiv-math.AG-new arXiv-math.AG-recent
MathSciNet MathSciNet Profile
zbMATH

Seminars and Conferences

Upcoming conferences in algebraic geometry (by Ravi Vakil)
Algebraic Geometry Activities in China (by Qizheng Yin)
Mathmeetings.net(ag)

Mathematicians(co-authors, by chronological order)

Meng Chen
Pu Cao
Christopher D. Hacon
Yalong Cao
Jingjun Han
Jungkai A. Chen
Weichung Chen
Gabriele Di Cerbo
Roberto Svaldi
Haidong Liu
Binru Li
Yujie Luo
Yu Zou
Zhiyuan Li
Long Wang
Fei Hu

Mathematicians(colleagues@Fudan)

Meng Chen
Xi Chen
Qi Ding
Jingjun Han
Zhi Jiang
Chunhe Li
Zhiyuan Li
Yulan Qing
Ronggang Shi
Guozhen Wang
Haining Wang
Tianyu Wang
Tiandong Wang
Xiaolei Wu

Mathematicians

Valery Alexeev
Florin Ambro
Pieter Belmans
Caucher Birkar
Junyan Cao
Paolo Cascini
Fabrizio Catanese
Ivan Cheltsov
Yifei Chen
Sung Rak Choi
Ya Deng
Tom Ducat
Osamu Fujino
Yoshinori Gongyo
Feng Hao
Zhuofeng He
Haoyu Hu
Atsushi Ito
Zhi Jiang
Seung-Jo Jung
Masayuki Kawakita
Kawamata Laboratory
Takayuki Koike
Ching-Jui Lai
Kyoung-Seog Lee
Yongnam Lee
Brian Lehmann
Qifeng Li
Hsueh-Yung Lin
Wanmin Liu
Wenfei Liu
Yuchen Liu
Linquan Ma
James McKernan
Sheng Meng
Makoto Miura
Shigeru Mukai
Yusuke Nakamura
Wenbo Niu
Yuji Odaka
Shinnosuke Okawa
John Christian Ottem
Wenhao Ou
Jinhyung Park
Miles Reid
Takeshi Saito
Taro Sano
Fei Si
Fumiaki Suzuki
Shunsuke Takagi
Sho Tanimoto
Zhiyu Tian
Jakub Witaszek
Jian Xiao
Song-Yan Xie
Qihong Xie
Chenyang Xu
Enlin Yang
Qizheng Yin
Shilin Yu
Xun Yu
De-Qi Zhang
Tong Zhang
Ziquan Zhuang
Zhixian Zhu
Haitao Zou

Journals

International Journal of Mathematics
Michigan Mathematical Journal
Journal of Differential Geometry
Advances in Mathematics
Mathematische Annalen
International Mathematics Research Notices
Journal für die reine und angewandte Mathematik
Journal of Algebraic Geometry
Transactions of the American Mathematical Society
Mathematische Zeitschrift
Inventiones Mathematicae
Duke Mathematical Journal
American Journal of Mathematics
Mathematical Research Letters
Algebraic Geometry
Journal of Algebra
Kyoto Journal of Mathematics
Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences
Communications in Analysis and Geometry
Annales scientifiques de l'École normale supérieure
Annales de l'Institut Fourier
Chinese Annals of Mathematics, Series B
Compositio Mathematica
Publications mathématiques de l'IHÉS
Algebra & Number Theory
Nagoya Mathematical Journal
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa
Journal of the European Mathematical Society
Electronic Research Archive
European Journal of Mathematics
Acta Mathematica Sinica, English Series
Proceedings of the London Mathematical Society
Épijournal de Géométrie Algébrique
Journal of the London Mathematical Society

Institutes

Fudan University
Shanghai Center for Mathematical Sciences
Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (Kavli IPMU)
University of Tokyo
Mathematical Sciences Research Institute (MSRI)
Kyoto University
Research Institute for Mathematical Sciences (RIMS)
Osaka University
Nagoya University
Kobe University
RIKEN Interdisciplinary Theoretical and Mathematical Sciences Program (iTHEMS)
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University
Kumamoto University
Saitama University
Saga University
University of Utah
Princeton University
University of Illinois Chicago
Johns Hopkins University
American Institute of Mathematics
University of Cambridge
Imperial College London
University of Edinburgh
Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche (IMG-PRG)
University of Bonn
Korea Institute for Advanced Study (KIAS)
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
IBS Center for Geometry and Physics (IBS-CGP)
IBS Center for Complex Geometry (IBS-CCG)
National Center for Theoretical Sciences (NCTS)
National Cheng Kung University
Vietnam Academy of Science and Technology
National University of Singapore
Beijing International Center for Mathematical Research (BICMR)
East China Normal University (ECNU)
University of Science and Technology of China
Academy of Mathematics and Systems Science, CAS
Xiamen University
Tongji University
Nankai University
Chongqing University of Technology
Sun Yat-sen Unviersity
Nanjing Unviersity
Yanqi Lake Beijing Institute of Mathematical Sciences
Tsinghua Sanya International Mathematics Forum (TSIMF)
Soochow University
Shanghai Normal University
Southern University of Science and Technology
ShanghaiTech University
Yau Mathematical Sciences Center


Return to Home